CV, czyli Curriculum vitae tłumaczone jest z łacińskiego, jako „bieg życia”