Naucz się numerologii

Czasami zastanawiamy się, czy nasze imię, nazwisko, data narodzin są w naszym życiu zwykłym przypadkiem. Dlaczego dzieje się tak, że imię bądź znak zodiaku idealnie pasuje do naszego charakteru. Można powiedzieć, że wszelkie liczby, które składają się na naszą datę narodzin mogą mieć duży wpływ na nasze życie. Każdy aspekt naszego życia to tak naprawdę jakiś numer, np. posiadamy swój numer telefonu, numer bloku, w którym mieszkamy, a nawet w dzieciństwie mieliśmy swoje numery w dzienniku.

Właśnie analizą różnych ważnych dla nas liczb zajmuje się taka dziedzina jak numerologia. Numerologia związana jest z poznaniem człowieka, jego możliwości za pomocą takich danych jak data urodzenia, imię, czy także nazwisko. Numerologia głosi, że wszystko we wszechświecie funkcjonuje według ściśle określonych reguł. Nic nie jest dziełem przypadku. To nie zbiegi okoliczności wpływają na regulowanie energii planet. Wszystko dzieje się za sprawą matematyki. Całym światem rządzą liczby, a numerologia głosi, że każdej liczbie można przypisać odpowiadającą jej energię. Takiej wiedzy można użyć, aby dowiedzieć się znacznie więcej nie tylko o sobie, ale także o partnerze i osobach w najbliższym otoczeniu.

Jak obliczyć drogę życia?

Numerologia polega na tym, że do każdej litery alfabetu przypisuje się odpowiednią liczbę według klucza. W ten sposób każdemu słowu odpowiada liczba, która jest sumą jego liter. Przykładowo można obliczyć swoją drogę życia. Wtedy sumuje się swój dzień i miesiąc i rok urodzenia, a kolejno liczbę, która jest wynikiem należy odpowiednio skrócić, np., jeżeli wynik wyszedł 14, wtedy do 1 dodaje się 4, a wynik końcowy to numer 5 i wtedy należy przeczytać o wibracji liczby 5.  

Liczby mistrzowskie i liczby karmiczne

Wyjątkami są liczby mistrzowskie, czyli liczby 11,22,33, 44 i tak dalej. Inne ważne liczby w numerologii to liczby karmiczne. Symbolizują one pewien dług karmiczny z poprzedniego wcielenia, które należy spłacić. Liczby karmiczne to 13,14,16,19,26. Każda liczba posiada opis, co należy zrobić, aby móc spłacić swój dług karmiczny.  

Jesteś 1, 5, 6, a może 33?

Każda obliczona liczba ma swoją wibrację. Do każdej liczby przypisana jest charakterystyka, np. 1 opisana jest, jako osoba, która jest niezależna i obdarzona witalnością. Również ta osoba twardo stąpa po ziemi, a wibracja ta ułatwia osiągnięcie sukcesów materialnych i awans w pracy jednak również wiąże się to z egoizmem tej osoby. Liczba mistrzowska 33 to ludzie obdarzeni intuicją. Uważa się także, że posiadają dar jasnowidzenia. Często są to osoby oświecone lub dążące do oświecenia i chętnie dzielą się z innymi ludźmi swoim doświadczeniem i posiadaną wiedzą. Uważa się także, że osoby urodzone pod wpływem mistrzowskich wibracji są przywódcami duchowymi, którzy posiadają mądrość i siłę, dzięki której mogą osiągnąć wiele w każdej dziedzinie, jeżeli w pełni się jej poświęcą.